Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marita Salmio ja Sirpa Muurinen, varalla Tapio Meri.

 

Pöytäkirja tarkastetaan 26.8.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Salmio ja Sirpa Muurinen, varalla Tapio Meri


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.