Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Eroanomus luottamustehtävistä, Irma Halonen, ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 15.6.2020, § 89.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.