Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 48 Lavian jätevedenpuhdistamon kompressorihuoneen ilmanvaihdon tehostaminen, 09.06.2020
§ 49 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lipeäalkaloinnin koneistourakka, 15.06.2020
§ 50 Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lipeäalkaloinnin automaatiourakka, 15.06.2020
§ 51 Porin Veden laitosyksikön paloilmoittimien huoltosopimus, 16.06.2020
§ 52 Kaksi kaivopumppua pohjavesikaivoihin, 24.06.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 45 OTO- korvaus Porin Veden laitosyksikössä 2020, 28.05.2020
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 44 Porin Veden saatavien kirjaaminen luottotappioiksi 2020, 28.05.2020
§ 46 Vahingonkorvaus jäteveden aiheuttamasta vahingosta, 01.06.2020
§ 47 Korvaus runkoviemärin tukoksen aiheuttamasta vahingosta, 05.06.2020

Verkostopäällikkö
§ 3 Vahingonkorvaus rikkoutuneesta tonttiviemäristä, Saarentie 35, 20.07.2020
§ 4 Hyvitys jätevesimaksusta, 28.07.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.