Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokous

PRIDno-2021-1849

Valmistelija

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Perustelut

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 21.5.2021 klo 13 sähköisenä etäkokouksena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää oikeuttaa Porin Veden johtaja Ilkka Mikkolan edustamaan Porin kaupunkia Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen vuosikokouksessa 21.5.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.