Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportointi 2021

PRIDno-2021-1785

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, laitospäällikkö, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2021 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen erittäin hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin selvästi.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 3,8 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,084 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 38 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 3,4 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 86 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa oli 7,7 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta merkitsee Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2021 neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.