Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Porin Vesi, päivitys laskujen hyväksyjistä ja varahyväksyjistä vuonna 2021

PRIDno-2020-6279

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät vuodeksi 2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Perustelut

Toimielinten ja liikelaitosten on huolehdittava, että vuosittain vahvistetaan kustannuspaikoittain laskujen hyväksyjät. Laskujen hyväksyjistä tulee toimittaa päätökset kaupungin tarkastustoimelle ja Sarastia Oy:lle.

Henkilöstömuutoksista johtuen Porin Veden laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät on syytä päivittää.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä laskujen hyväksyjät vuodeksi 2021 oheisen päivitetyn liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarkastustoimi, Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali