Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 22 Analysaattori Luotsinmäen keskuspuhdistamolta poistuvalle vedelle, 24.03.2021
§ 23 Ruosniemi vesijohto pitkäsujutus 2021, urakoitsijan valinta, 12.04.2021
§ 24 Ruosniemi vesijohto pitkäsujutus ja pakkosujutus 2021, urakoitsijan valinta, 13.04.2021
§ 27 Asiakastyytyväisyystutkimuksen (WACSI) tilaus, 19.04.2021
§ 28 Luotsinmäen, Lavian ja Reposaaren puhdistamoiden valvomopäivitys, 20.04.2021
§ 29 Nyylunti Krakantie jätevesipumppaamon saneeraus 2021, urakoitsijan valinta, 21.04.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 21 Käyttöinsinöörin hoitovapaa ja siihen liittyvät sijaisuudet, 23.03.2021
§ 25 Työvapaan myöntäminen käyttöinsinöörille, 19.04.2021
§ 26 Käyttöinsinöörin opintovapaan keskeyttäminen, 19.04.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.