Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Etäkokousmenettelyn käyttöönotto

PRIDno-2020-2289

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 16.3.2020 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Porin Vesi liikelaitoksen johtokunta päättää

1. pitää kokouksensa tarvittaessa sähköisesti etänä

2. oikeuttaa puheenjohtajan päättämään sähköisen etäkokouksen koolle kutsumisesta varsinaisen kokouksen sijaan

3. velvoittaa varsinaiset ja varajäsenet osallistumaan sähköisen kokouksen koulutukseen

4. todeta, että etäkokouskoulutukseen osallistumisesta maksetaan osallistujille hallintosäännön mukainen kokouspalkkio

Päätös

Hyväksyttiin.