Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Luotsinmäen keskuspuhdistamon neljännesvuosiraportti tammi- maaliskuu 2020

PRIDno-2020-1942

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, laitospäällikkö, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2020 neljännesvuosiraportti on valmistunut. Keskuspuhdistamo toimi edelleen hyvin. Kaikki ympäristöluvan neljännesvuosivaatimukset täytettiin.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvo oli 4,4 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,14 mg/l. Lupaehdon mukaan BOD7ATU-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 10 mg/l ja fosforipitoisuuden keskiarvon enintään 0,30 mg/l.

Puhdistamon kautta vesistöön johdetun jäteveden CODCr-pitoisuuden keskiarvo oli 34 mg/l. Vesistöön johdetun jäteveden kiintoainepitoisuuden keskiarvo oli 6,2 mg/l. Lupaehdon mukaan CODCr-pitoisuuden keskiarvon tulisi olla enintään 70 mg/l ja kiintoainepitoisuuden keskiarvon enintään 15 mg/l.

Keskimääräinen typen poistoteho puhdistamolla oli 78 %. Lupavaatimus on 70 % vuosikeskiarvona laskettuna. Vesistöön johdetun kokonaistypen pitoisuuden keskiarvo tammi-maaliskuussa oli 10 mg/l. Lupavaatimus on 12 mg/l vuosikeskiarvona laskettuna.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään Luotsinmäen keskuspuhdistamon tammi-maaliskuun 2020 neljännesvuosiraportti tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.