Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Porin Vesi, talous- ja henkilöstöraportti tammi-maaliskuu 2020

PRIDno-2020-1509

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden tulosraportti tilanteessa 29.2.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta hyväksyy tulosraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden tulosraportti tilanteessa 31.3.2020 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.