Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen otto-oikeudellaan käsiteltäväkseen ottama johtokunnan päätös 25.3.2020 puhdistamolietteen käsittelyn ja loppusijoituksen sopimusasiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.