Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Porin Vesi, liikelaitoksen verkostoyksikön esittely

PRIDno-2021-4297

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitoksen toiminnat ja talous esiteltiin yleisellä tasolla johtokunnalle kokouksessa 15.9.2021 § 41. Verkostopäällikkö Jouko Halminen esittelee yksityiskohtaisemmin Porin Veden verkostoyksikön toimintaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään verkostoyksikön esittely tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.