Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Porin Vesi, vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

PRIDno-2021-1891

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Talousarvioprosessi

Johtokunta käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessa 15.9.2020 § 43.

Talousarvion laadintaohjeistuksen mukaan johtokunnan esityksestä Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioksi 2022 kaupunginhallitukselle tulee päättää syyskuussa 2021.

Laaditun aikataulun mukaan kaupunginhallituksen talousarviokäsittely on loka-marraskuun vaihteessa ja valtuuston talousarviokokous 15.11.2021. Johtokunta hyväksyy Porin Veden lopullisen talousarvion valtuustokäsittelyn jälkeen olevassa kokouksessaan.

 

Kehys

Porin Veden ohjeellinen kehys eli vuosikatetavoite on 7,876 M€. Investointikehys on 4 M€ vuodelle 2022.

Kaupungille maksettava peruspääoman korko on edelleen 5 % eli 2,21 M€/v.

Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Liikelaitokselle ei makseta korkoa kaupungin käytössä oleville liikelaitoksen varoille.

Lyhytaikaisen velan korkoprosentti                                       3 %

Kaupungin kassaan tehtyjen sijoitusten korkoprosentti        0 %

Lyhytaikaisen velan kassalimiitti                                           1 M€

Lisäksi liikelaitoksen tulorahoituksella tulee pitkällä aikavälillä kattaa kaikki toiminnan kustannukset.  

 

Käyttötalous

Talousarvioesitys on tehty annetun kehyksen mukaisena. Hyvä palvelutaso vesi- ja viemärilaitostoiminnassa pyritään edelleen ylläpitämään liikelaitoksen kaikessa toiminnnassa. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen tilannekuva ja riskiarvio.

Liitteenä on esitys Porin Veden käyttötalousarviosta vuodelle 2022.

Vuosikate on kehyksen mukainen 7,876 M€, samoin peruspääoman korko 2,21 M€.

Vuosivuokra Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamolle on 1,1 M€. Tällä summalla katetaan puhdistamoyhtiön käyttömenot, vuotuiset puhdistamolla tehtävät investoinnit sekä varaudutaan tuleviin normaaleja vuosi-investointeja suurempiin investointeihin. Vuokra on vuonna 2022 0,1 M€ pienempi kuin vuonna 2021.

Laskutettavan jätevesimäärän ennakoidaan uusien sopimusten perusteella kasvavan hieman aiemmasta. Merkittävin käyttömenojen lisäys aiheutuu palvelusopimusperusteisesti toimivan biokaasulaitoksen lietteenvastaanottomaksun noususta aiempaan käsittelytapaan verrattuna.

Käyttötalous tulee olemaan tiukka, mutta talousarvioesitys ei sisällä taksankorotuksia vuodelle 2022.

Suunnitelmavuosia 2023 ja 2024 ei ole tässä vaiheessa budjetoitu erikseen saadun ohjeistuksen mukaisesti.

 

Investoinnit

Vuoden 2022 investointeihin esitetään raamin mukainen 4 M€. Liitteenä on Porin Vesi, liikelaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022. Suunnitellut laajennusinvestoinnit 2022 ovat 0,45 M€ ja saneerausinvestoinnit 3,55 M€. Liitteenä on myös investointiohjelma jatkovuosille 2022-2026.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Vesi, liikelaitoksen talousarvioesityksen ja lähettää sen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konsernipalvelut, talous- ja hallintoyksikkö