Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 52 Kirkkoranta sadevesipumppaamon saneeraus 2021, urakoitsijan valinta, 08.09.2021
§ 54 Vaihdemoottorien hankinta varaosiksi Luotsinmäen keskuspuhdistamolle., 21.09.2021
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 53 Verkostopäällikön päätöksen, hyvitys jätevesilaskusta, Kylänlaita 4, vahvistaminen, 20.09.2021

Verkostopäällikkö
§ 13 Hyvitys jätevesilaskusta, Kylänlaita 4, 15.09.2021

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.