Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen 16.9.2021 pidetyn neuvottelukunnan kokouksen pöytäkirja.

Ehdotus

Tarkastetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös

Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.