Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Itsenäisyyspäivän muistohetki ja seppeleenlasku Keski-Porin sankarihaudalla 6.12.2021 jumalanpalveluksen jälkeen kello 11.

PRIDno-2021-5046

Perustelut

Itsenäisyyspäivän muistojuhlatapahtuma järjestetään Keski​-Porin sankarihaudalla perinteisin menoin. Aamulla partiolaiset sytyttävät kynttilän jokaisen sankarivainajan lepopaikalla kaikilla Porin hautausmailla. Seppeleensä Keski-Porin sankarihaudalle laskevat: Sotainvalidit, Porin kaupunki, Porin evankelisluterilaiset seurakunnat, veteraanijärjestöt, kaatuneitten omaiset, reserviläisjärjestöt, Satakunnan Rauhanturvaajat, Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry sekä muut kansalaisjärjestöt yhdessä. Viimeksi mainittu, Porin kaupungin yhteisseppele, lasketaan Sodissa kaatuneitten haudoilla pidettävien juhlatapahtumien järjestelytoimikunnan toimesta. Veteraanijärjestöjen seppeleenlaskijat nimeää neuvottelukunta.

Ehdotus

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta päättää nimetä veteraanijärjestöjen seppeleenlaskijat.

Päätös

Päätettiin, että Keski-Porin sankarihaudalla itsenäisyyspäivänä järjestettävässä muistojuhlatapahtumassa veteraanijärjestöjen seppeleen laskevat Tuula Laine ja Ulla Boelius.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.