Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Toiminta-avustuksen 2022 hakeminen Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnalta

PRIDno-2021-5046

Perustelut

Käydään läpi toiminta-avustushakemus. Neuvottelukunta valtuutti edellisessä kokouksessa neuvottelukunnan sihteerin valmistelemaan hakemuksen yhdessä yhdistysten edustajien kanssa. Hakemus tulee jättää sähköisesti Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunnalle 23.11.2021 kello 15 mennessä.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.  


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.