Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 15.11.2023

Esityslista on tarkastettu

§ 38 Toiminta-avustuksen 2024 hakeminen Porin kaupungin vapaa-ajan lautakuntalta

PRIDno-2023-3733

Perustelut

Tehdään tilannekatsaus toiminta-avustushakuun. Neuvottelukunnan sihteerin on valmistellut hakemusta yhdessä Porin Sotaveteraanien, Porin Seudun Sotainvalidien ja Porin Seudun Kaatuneitten omaisten edustajien kanssa. Hakemus tulee jättää sähköisesti Porin kaupungin vapaa-ajan lautakuntalle 23.11.2023 kello 15 mennessä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.