Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, kokous 19.1.2022

Esityslista on tarkastettu

§ 4 Vuodelle 2021 myönnettyjen toiminta-avustusten käytön raportointi 28.2.2022 mennessä

PRIDno-2021-6113

Perustelut

Viime vuodelle myönnettyjen avustusten käytöstä raportoidaan sähköisellä raportointilomakkeella 28.2. mennessä. Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta sekä erittely avustetun toiminnan kustannuksista. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnasta elinvoima- ja ympäristölautakunnan myöntämän toiminta-avustuksen sai kolme yhdistystä ja niiden edustajia on pyydetty toimittamaan raportointitiedot neuvottelukunnan sihteerille helmikuun puoliväliin mennessä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.