Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Investointisuunnitelman muutos vuodelle 2020

PRIDno-2020-2486

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessa 3.12.2019 päättänyt vuoden 2020 investointisuunnitelman.

Pelastuslaitos ei ole vielä saanut tietoa tämän vuoden Palosuojelurahaston mahdollisista avustuksista. Investointisuunnitelmaa tulee kuitenkin muuttaa ennen tietoa avustuspäätöksistä kahden hankkeen lisärahoitusta varten.

 Ala-Satakunnan johtoauto tulee aiottuja kalliimmaksi ja siihen tulee osoittaa 20.500 euron lisärahoitus. Viime vuonna aloitetun öljyntorjunta-aluksen rakentaminen ja kustantaminen jatkuvat tänä vuonna siten, että puolet kustannuksista ajoittui vuodelle 2019 ja puolet ajoittuu vuodelle 2020. Tämä ei vaikuta Öljysuojarahaston avustukseen, jota hankkeelle saadaan 80 %. Hankkeen jatkumista ei ole huomioitu tämän vuoden investointisuunnitelmassa, johon tarvittava omarahoitusosuus on 69.000 euroa.

Odotettavissa on, että pelastuslaitos saa Palosuojelurahastolta avustuksen vähintään yhteen hankkeeseen, joka on sammutusauto ja avustussumma on 64.000 euroa. Lisäksi rahoitukseen on käytettävissä 45.000 euroa, joka jätettiin määräämättä investointisuunnitelman ensimmäisessä käsittelyssä. Edellisessä kokouksessa esitetty summa on virheellinen, oikea summa on mainittu 45.000 euroa.

Esitetään, että Ala-Satakunnan johtoautoon ja öljyntorjunta-alukseen osoitetaan yhteensä 89.500 euroa. Nämä rahoitetaan Palosuojelurahaston avustuksesta ja määräämättä olleista investointirahoista. Näiden jälkeen määräämättä on 19.500 euroa.

Todetaan tiedossa olevan, että eräiden investointikohteiden rahoitusta tulee tarkistaa. Lisäksi on varmistunut, että koronaviruksen aiheuttamat toimet estävät joidenkin hankkeiden toteutumisen kuluvana vuonna. Esitetään, että muutostarpeet käsitellään mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja viivyttelemättä kun päätökset Palosuojelurahaston avustuksista on saatu.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy investointisuunnitelman 2020 muutokset esitetyllä tavalla.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi johtokunta valtuutti pelastusjohtajan tekemään tarvittavat muutokset investointisuunnitelmaan, mikäli Palosuojelurahaston myöntämä avustus poikkeaa ennakoidusta 64 000 eurosta. Pelastusjohtajalla on valtuus muuttaa investointisuunnitelmaa 100 000 euroon asti.

Kokouskäsittely

Esko Huhtala menetti kuva- ja ääniyhteyden klo 18.22 ja puheenjohtaja keskeytti kokouksen. Kokous jatkui klo 18.45, kun Huhtalan kuva- ja ääniyhteys palautui.

Marvin Peasley teki Marko Lähdekorven ja Veera Forsbackan kannattamana ehdotuksen pelastusjohtajalle myönnettävästä valtuudesta täydentää investointisuunnitelmaa, mikäli palosuojelurahaston avustus poikkeaa ennakoidusta.

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Investointisuunnittelu täydentyy vaiheittain, kun saadaan tiedot mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista ja vastaavaa. Mainituista syistä johtokunnan kesäkuun kokouksessa määräämättä jäi 19.500 euroa. Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn investoinnit toteutuvat 5.000 euroa ennakoitua pienemmällä summalla.

Käytettävissä olevien investointirahojen käyttökohteiksi esitetään pelastustoiminnan maakunnallisen tilannekeskuksen perustamisen täydennyshankintoihin 11.400 euroa ja vesihuoltoyksiköiden valmiuden parantamiseen lisärahoitus 7.000 euroa sekä varautumisen väestöhälyttimeen lisärahoitus 6.100 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta muuttaa ja täydentää investointisuunnitelmaa 2020 siten, että käytettävissä olevat rahat osoitetaan maakunnallisen tilannekeskuksen täydennyshankintoihin sekä vesihuoltoyksiköiden ja väestöhälyttimen lisärahoitukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Liitteenä olleesta investointisuunnitelmasta oli jäänyt pois kaksi sivua, jotka pelastusjohtaja esitteli kokouksessa. Puuttuvat liitesivut lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos: hankevastuulliset