Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokoukset ja tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pitäminen vuonna 2021

PRIDno-2020-6228

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Verkkosivuilla julkaistavaa yhteisilmoitusta varten kaupunginhallitukselle tulee ilmoittaa lauta- ja johtokuntien säännöllisten kokousten pitoaika sekä milloin tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävänä ja niiden nähtävänä olopaikka.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua jäsentä. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan sähköisesti.

Porin kaupungin hallintosäännössä (§ 149) on kuntalain 140 §:n mukainen kirjaus pöytäkirjojen nähtävillä pitämisestä. Johtokunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä Porin kaupungin verkkosivuilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien. Lisäksi pöytäkirja toimitetaan kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin nähtäville asetettavaksi.

Vuoden 2021 kokousajankohdiksi ja keskeisiksi teemoiksi esitetään seuraavaa:

19.01.2021 klo 18:00 Palvelutasopäätös

02.03.2021 klo 18:00 Tilinpäätös 2020

04.05.2021 klo 18:00 Talousarvion 2022 laadintaohjeet

01.06.2021 klo 18:00 Talousarvioesitys kuntiin

07.09.2021 klo 18:00 Talousarvioesitys kh:lle

19.10.2021 klo 18:00

30.11.2021 klo 18:00 Käyttö- ja investointisuunnitelmien hyväksyminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että sen tarkistetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävinä Porin kaupungin verkkosivuilla sekä toimitettuna kaikkiin pelastuslaitoksen osakaskuntiin nähtäville asetettavaksi 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Johtokunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2021 kokousajat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat, Porin kaupungin kirjaamo