Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta 14.8. - 23.11.2020.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 19.1.2021 kello 18.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ajankohtaiskatsauksessa pelastusjohtaja kertoi pelastuslaitoksen koronatilanteesta ja siihen varautumisesta sekä vuoden 2021 toiminnan suunnittelusta ja tavoitteista. Lisäksi pelastusjohtaja kiitti johtokuntaa kuluneesta vuodesta ja hyvästä yhteistyöstä.

Liitteet

Oheismateriaali