Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Valvontasuunnitelman vuositarkistus 2021

PRIDno-2020-6193

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain (379/2011) 79 §:n mukaan pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.

Pelastuslaitos on määritellyt vuodelle 2021 suunnitellut tarkastuskohteiden määrät alan normien ja ohjeiden mukaan. Ensi vuodelle suunniteltuja palotarkastusmääriä on korotettu niin, että niihin on lisätty 1/3 muun muassa koronaepidemian takia tekemättä jääneistä tarkastuksista.

Taulukossa 1 esitetään päätettäväksi valvontakohteiden A1-A6 määrät. Taulukossa 2. esitetään päätettäväksi asuinrakennusten tarkastukset sekä paloturvallisuuden itsearviointikohteiden määrät.

 


Taulukko 1. Vuoden 2021 valvontakohteiden määrä

Satakunta

A1-A6 määrä

A1-A6 palotarkastukset

Porin

toimialue

1499

441

Rauman

toimialue

1696

553

Kaakon

toimialue

582

400

Posan

toimialue

1189

221

Yhteensä

 

4966

1615

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Asuinrakennusten (kerrostalot) ja paloturvallisuuden itsearviointikohteiden tehtävämäärät

Satakunta

Asuinrakennusten

palotarkastukset

Paloturvallisuuden

itsearviointi

Porin

toimialue

80

2900

Rauman

toimialue

50

2270

Kaakon

toimialue

40

990

Posan

toimialue

40

1220

Yhteensä

 

210

7380

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta vahvistaa alueen pelastustoimen valvontasuunnitelman vuodelle 2021. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos