Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.