Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Talous- ja toimintakatsaus, maaliskuu 2019

PRIDno-2019-2430

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa kolmen ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 52.000 €. Myyntilaskutus lienee hieman perässä, joten alijäämästä ei voi suoraan tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä. Tuloksessa ei näy vielä huhtikuun alusta tulleet palkankorotukset. Niiden vaikutus tilinpäätökseen lienee suuruusluokkaa 77.000 euroa. Sopimuspalokuntakorvaukset ylittävät talousarvion noin 150.000 eurolla ja muiden palveluiden ostot noin 350.000 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin 180.000 eurolla. Lisäksi poistot tulevat ylittämään talousarvion noin 100.000 eurolla. Tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden alijää tulee olemaan noin 800.000 € tilinpäätöksessä.

Ensimmäisen neljänneksen perusteella on selvää, että vuositasolla toimintakuluihin varattu määräraha ei riitä.

Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä oleva Kuntari–raportti, Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma.

Ylityötilanne on hallinnassa ja sitä seurataan tiiviisti.Ylityöraportti on liitteenä.

Liitteet

                      1 Kuntari–raportti 1-3/2019

                      2 Satakunnan pelastuslaitos, tuloslaskelma 1.1. – 31.3.2019

                      3 Varsinainen pelastustoimi, tuloslaskelma 1.1. – 31.3.2019

                      4 Ylityöselvitys 1.1. – 31.3.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Satakunnan kunnat