Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 14.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Ylityöselvitys vuosilta 2016 - 2019

PRIDno-2019-2434

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Johtokunta pyysi edellisessä kokouksessa tarkempaa selvitystä ylitöiden syistä ja ylitöiden määristä pidemmältä ajalta.

Ylityöselvitys on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee selvityksen tiedoksi.

Päätös

Selvitys merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos