Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 15.6.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 25 Aluepalopäällikön viransijaisuus

PRIDno-2020-540

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Porin toimialueen aluepalopäällikkö on virkavapaalla 1.1.2020 - 31.12.2020 toimien hallintopäällikön tehtävässä. Aluepalopäällikön viransijaisuus oli haettavana pelastuslaitoksen sisäisessä haussa 7.2.2020 mennessä. Tehtävään haki kuusi (6) henkilöä, jotka kaikki täyttivät tehtävässä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Pelastuspäällikkö Leppäkoski ja hallintopäällikkö Ekberg haastattelivat kaikki tehtävää hakeneet.

Koulutuksen, tehtävää tukevan työkokemuksen sekä haastattelun perusteella saadun kokonaisarvion perusteella tehtävään esitetään aluepalomestari Antti Halmelaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta valitsee Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaiseksi ajalle 1.4.2020 - 31.12.2020 aluepalomestari Antti Halmelan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Porin toimialueen aluepalopäällikkö on siirtynyt hoitamaan määräaikaista hallintopäällikön tehtävää 31.12.2022 asti. Aiemmin pelastuslaitoksen johtokunta on valinnut Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaiseksi palomestari Antti Halmelan. Johtokunta esitti kokouksessaan 2.3.2021 (§ 11) Porin kaupunginhallitukselle täyttöluvan myöntämistä Porin toimialueen aluepalopäällikön tehtävien hoitamiseksi 31.12.2022 asti ja Porin kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan kokouksessaan 3.5.2021 (§ 329).

Porin kaupungin hallintosäännön (§ 34) mukaan pelastuslaitoksen toimialapäälliköiden valinta kuuluu pelastuslaitoksen johtokunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää, että Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaisena jatkaa 31.12.2022 asti Antti Halmela.

Tiedoksi

Antti Halmela, Satakunnan pelastuslaitos, HR-yksikkö