Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Selvityspyyntö Satakunnan alueen pelastustoimen palvelutaso

PRIDno-2021-2461

Valmistelija

  • Jyri Leppäkoski, jyri.leppakoski@satapelastus.fi

Perustelut

Aluehallintovirasto on pyytänyt alueen pelastustoimelta selvitystä pelastustoimen palvelutasosta (LSAVI/5543/2021). Selvityspyynnössä pyydetään selvittämään, miten pelastustoimen toimintavalmiuden suunnitteluohjeen mukaiset pelastustoimen muodostelmat A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien osalta kootaan Harjavallan, Huittisten, Kankaanpään ja Ulvilan kuntien osalta. Pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski on laatinut liitteenä olevan vastauksen selvityspyyntöön. Vastauksessa esitellään pelastusmuodostelmien kokoaminen ja toteutuneet toimintavalmiusajat asianomaisten kuntien osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käsittelee pelastuslaitoksen laatiman vastauksen ja päättää antaa sen alueen pelastustoimen vastauksena aluehallintoviraston selvityspyyntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto