Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 5.6.-7.9.2021.

Johtokunnan aikaisemmin päätetty 21.9. kokous perutaan ja seuraava kokous pidetään 26.10.2021 kello 18.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ajankohtaiskatsauksessa pelastusjohtaja kertoi Satakunnan pelastuslaitoksen osallistumisesta Kalajoen metsäpaloon, josta Satakunnan pelastuslaitos on saanut kiitosta  usealta suunnalta. Pelastusjohtaja esitteli myös käynnissä olevien Asiakas keskiöön -hankkeen ja palvelukokonaisuushankkeen tilannekatsaukset, sekä Satakunnan hyvinvointialueen uudistuksen tilannekatsauksen.