Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 19.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 24.11.2020-11.1.2021.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 2.3.2021 klo 18.00.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Pelastusjohtaja esitteli ajankohtaiskatsauksessa käynnistyvää Asiakas keskiössä - hanketta, johon pelastuslaitos on saanut hankerahoitusta sisäministeriöltä. Toisena asiana pelastusjohtaja esitteli ensihoidon palvelutasossa tapahtuneet muutokset niiltä osin, kun ne koskevat pelastuslaitoksen toimintaa. Kolmantena asiana esiteltiin pelastuslaitoksen hallinnon tukipalveluissa tehty uudistus koskien toimistohenkilöstön tiimiyttämistä, joka astui voimaan vuoden alussa.

Liitteet

Oheismateriaali