Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Investointimäärärahojen siirto vuodelle 2021

PRIDno-2020-5518

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta on 3.12.2019 pidetyssä kokouksessa vahvistanut investointisuunnitelman vuodelle 2020. Investointisuunnitelmassa on varaukset muun muassa Eurajoelle sijoitettavan sammutusauton ja Pihlavaan sijoitettavan säiliöauton hankintaan. COVID-19 tilanteen pahentuminen Euroopassa johti siihen, että sekä Volvon että Scanian tehtailla Ruotsissa tuotantolinjoja jouduttiin sulkemaan koronavirustaudin leviämisen ehkäisemiseksi. Pelastuslaitos sai keväällä ennakkoilmoituksen siitä, että edellä mainittuja ajoneuvoja ei kyetä toimittamaan pelastuslaitokselle kuluvan vuoden aikana, koska ajoneuvojen alustat saapuvat Suomeen vasta loppuvuodesta.

Pelastuslaitos sai 12.10.2020 varmistuksen Saurus Oy:ltä, että alustat saapuvat Suomeen joulukuussa ja ajoneuvojen päällirakenteiden valmistus siirtyy ensi vuoteen. Sammutusauton ja säiliöauton alustat maksetaan niiden toimittamisen yhteydessä, mutta ajoneuvojen päällirakenteiden osalta maksu suoritetaan ajoneuvojen luovutuksen yhteydessä alkuvuodesta 2021. 

Hankkeiden viivästymisen johdosta pelastuslaitos esittää hankeiden loppurahoituksen siirtoa vuodelle 2021. Sammutusauton hankintakustannus on 330 000 euroa, josta esitetään siirrettäväksi 162 870 euroa ja säiliöauton hankintakustannus on 210 000 euroa, josta esitetään siirrettäväksi 120 475 euroa vuoden 2021 talousarvioon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että pelastuslaitoksen vuoden 2020 investointimäärärahoista siirretään 283 345 euroa vuodelle 2021 COVID-19 pandemian aiheuttaman toimitushäiriön johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, talousyksikkö, kaupunginhallitus