Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Investointisuunnitelma 2021

PRIDno-2020-5546

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen seuraavan vuoden investointisuunnitelma on yleensä käsitelty johtokunnassa, kun seuraavan vuoden talousarvio on vahvistettu. Saadun tiedon mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa 14.12. tulevan vuoden talousarvion. Yhtäältä johtokunnalla ei ole suunniteltua kokousta tuon jälkeen, toisaalta ja erityisesti ajankohta on investointien toteuttamisen kannalta hankala. Pelastuslaitoksen investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen kalenterivuoden kuluessa on toistuvasti ollut vähintään haastavaa. On epäily, että koronaepidemia tulee vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan siten, että toimitusajat pitkittyvät ja ovat entistä hankalammin ennakoitavissa. Selkeät ja pitkäkestoiset hankintaprosessit tulisi käynnistää pikimmiten.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastustoiminnan investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit. Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa saatavaan rahoitukseen.

Pelastuslaitoksen muut investoinnit eri toimialoille käsitellään myöhemmin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastustoiminnan investoinnit, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, Talousyksikkö