Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Palvelutaso 2021-2025

PRIDno-2020-5543

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslain (2011/379, 29§) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Satakunnan pelastuslaitoksen nykyinen palvelutasopäätös on ollut laadittu vuosille 2014 - 2017, mutta sen voimassaoloaikaa on jatkettu käynnissä olleen alueuudistuksen johdosta. Sisäministeriö on 18.12.2019 antamassaan ohjeessa todennut, että pelastustoimen palvelutasopäätökset tulisi olla ajantasaiset vuoden 2020 loppuun mennessä.

Satakunnan pelastuslaitos on käynnistänyt palvelutasopäätöksen valmistelun laatimalla riskianalyysin. Varsinaisen palvelutasopäätöksen valmistelu on odottanut pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisen arvioinnin raportin käsittelyä, mikä siirtyi koronatilanteen johdosta huhtikuusta syyskuulle. Muuttuneen palvelutasopäätöksen valmisteluaikataulun myötä esitetään, että palvelutasoesityksen käsittelemiseksi pidetään 10.11.2020 ylimääräinen johtokunnan kokous. Aikataulun mukaan esitys lähetetään ylimääräisen kokouksen jälkeen lausunnolle alueen kuntiin. Kuntien ja muiden lausunta-aika olisi joulukuun puoliväliin. Tavoitteena on, että pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa palvelutasopäätöksen 19.1.2021 pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi palvelutasopäätöksen valmistelutilanteen. Esitetään, että palvelutasoesityksen käsittelemiseksi pidetään erillinen kokous 10.11.2020 klo 18.00 alkaen. Kuntien kuuleminen nykyisen palvelutasopäätöksen voimassaolon jatkamisesta on tarkoituksenmukaista tehdä samalla, kun pyydetään kuntien lausunnot palvelutasopäätösehdotuksesta. Pelastuslaitos tiedottaa palvelutasopäätöksen aikataulusta myös Lounais-Suomen aluehallintovirastoa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Käydyssä keskustelussa esitettiin, että johtokunnan jäsenille lähetetään tutustuttavaksi tietopaketti palvelutasopäätöksen valmisteluun liittyvistä ohjeista ja mahdollisesta tausta-aineistosta.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat, Lounais-Suomen aluehallintovirasto