Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Satakunnan pelastuslaitoksen palveluiden ulkoinen selvitys

PRIDno-2019-4973

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen palvelutaso, palvelukirjo, kustannukset ja talouden alijäämä ovat olleet esillä eri yhteyksissä, muun muassa 29.8. Satakunnan kuntajohtajien kokouksessa ja 2.9. Porin kaupunginhallituksen iltakoulussa. Näissä tehtiin esitys pelastuslaitoksen palveluiden ulkoisesta selvityksestä siten, että sitä ohjaisi Satakuntaliitto.

Selvityksen toteuttamista on selvitetty yhteistyössä pelastuslaitoksen ja Satakuntaliiton kanssa. Tällaisten selvitysten tekeminen ei ole arkipäivää ja työn edellyttämää osaamista on hankala löytää. Asiaa on tiedusteltu Kuntaliiton omistamalta Finnish Consulting Groupilta (FCG), joka on laajasti käytetty kuntien toiminnan selvittäjä ja he ovat kiinnostuneita. Työssä arvioitaisiin ensisijaisesti pelastuslaitoksen yhteiskunnalle tuottamien toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Sisäiset prosessit, toiminnot ja organisointi olisivat arviointityössä toissijaisia tukipalvelu- ja rakennetyyppisiä asioita.

FCG:n tehnyt liitteinä olevat tarjousluonnoksen ja luonnoksen työsuunnitelmaksi. Nämä tarkentuvat työn käynnistyessä ja edetessä. Suunnitelman mukaan Satakuntaliitto kokoaa selvityksen ohjausryhmän, joka tekee keskeiset selvityksen sisältöön liittyvät päätökset. Pelastuslaitoksen toimintojen ja palveluiden kokonaisuus on siinä määrin erityinen ja erityisosaamista edellyttävä, että pelastuslaitos nimeää selvitystyön tekijöiden avuksi projektiryhmän, jotta selvitystyön tekijät säästyvät perusteelliselta pelastustoimeen ja pelastuslaitokseen perehtymiseltä. Projektiryhmä tuottaa selvityksessä tarvittavan tietopohjan, jonka perusteella selvitystyön tekijät itsenäisesti arvioivat toimintoja ja palveluita sekä tekevät johtopäätökset.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää teetättää pelastuslaitoksen yhteiskunnalle tuottamien palveluiden ulkoisten selvityksen Satakuntaliitolla siten, että selvityksen toteuttaa Finnish Consulting Groupilta (FCG). Selvityksen arviohinta on 35.000 euroa (alv 0 %), jonka pelastuslaitos kustantaa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Satakuntaliiton tilaama raportti Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisesta arvioinnista valmistui 28.2.2020. Raportin käsittely oli tarkoitus käynnistää huhtikuussa pidettävässä seminaarissa, mutta koronaviruksen leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitukset estivät tuolloin seminaarin pitämisen. Seminaari pidettiin lopulta 15.9.2020. Seminaarin yhteydessä päätettiin, että seminaarin osallistujat voivat antaa seminaarissa käydyn keskustelun lisäksi kirjallisia näkemyksiä pelastuslaitoksen toiminnan kehittämiseksi 15.10.2020 asti.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta käy keskustelun pelastuslaitoksen toiminnan ja palveluiden ulkoisesta arvioinnista, sekä tekee tarvittavat johtopäätökset selvityksestä ja sen huomioon ottamisesta laadittaessa pelastuslaitoksen palvelutasopäätöstä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Tiedoksi

talousyksikkö, Satakuntaliitto