Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020, syyskuu

PRIDno-2020-1862

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena linjassa. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Kokonaisuutena varsinaisen pelastustoiminnan talous näyttäisi pysyvän talousarviossa.

Ensihoidon talous on hallinnassa ja tasapainossa.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia. Jos pandemia rauhoittuu eikä toista aaltoa tule, niin pandemian vaikutukset jäävät vähäiseksi.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 17.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 4,09 prosenttia. Sen syitä ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.

Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 23.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Syyskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu. Paljon riippuu talouskurin säilymisestä ja ylilyöntien välttämisestä.

Palkkojen kirjauksien kohdennuksissa on ollut ongelmia koko alkuvuoden ajan. Selvittelyistä ja korjauksista huolimatta kohdennukset eivät ole kunnossa ja raportit eivät anna oikeaa kuvaa. Tässä vaiheessa ei voida tarkasti erotella ensihoidon ja pelastustoimen osuuksia. Taloutta voi tarkastella luotettavasti vain koko laitoksen tasolla. Tämä taas ei mahdollista tarkempaa tulosennustetta.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen ja jopa parempi kuin viime vuonna tähän aikaan. Tämä on kuluvan vuoden epidemia huomioiden yllättävää. Ilmeisesti vuosien välillä on suurta vaihtelua ja palotarkastukset ovat aiemmin painottuneet vuoden viimeisiin kuukausiin.

Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenoissa on poikkeuksellisen suuri kasvu eli 3,81 prosenttia. Osa siitä selittyy normaaleiksi palautuneilla lomarahoilla, mutta ilmeisesti myös henkilöstön käyttö on ollut runsasta. Sen syitä ollaan selvittämässä. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat vielä tässä vaiheessa alle tasaisen vauhdin.

Varsinaisen pelastustoiminnan ja ensihoidon taloudesta ei voi tässä vaiheessa esittää arviota. Jos henkilöstömenojen kasvu kohdistuu vain toiseen, niin talouden toteutuma voi olla ikävän suuri.

Koronapandemian vaikutus ensimmäisen aallon osalta jäi vähäiseksi ja alittaa vuotuisen vaihtelun tason. Koronan vaikutuksista tulevaisuudessa ei voi esittää mitään arvioita. Voimakas epidemia aiheuttaa pahimmillaan suuria ylityömääriä ja kustannuksia.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa noin 19.000 euroa ja ensihoidossa noin 15.000 euroa eli yhteensä 34.000 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 18.04 Birgitta Kausen menetettyä ääniyhteyden. Kokous jatkui klo 18.20, kun ääniyhteys oli saatu kuntoon.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat