Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Selvitys aluehallintovirastolle

PRIDno-2020-5552

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt, osana aiempaa kanneasiaa, selvitystä Satakunnan pelastuslaitokselta onnettomuusriskien huomioimisesta nykyisessä palvelutasopäätöksessä. Lisäksi aluehallintovirasto pyytää selvitystä, miten riskienarviointi on aikomus toteuttaa uuden palvelutasopäätöksen valmistelussa. Pelastusjohtaja on antanut aluehallintoviraston selvityspyyntöön vastauksen 19.8.2020. Vastauksessa esitetään, miten riskienarviointi on suoritettu voimassa olevassa palvelutasopäätöksessä, sekä valmistelussa olevassa palvelutasopäätösehdotuksessa. Aluehallintoviraston kanssa käydyn keskustelun pohjalta on sovittu, että pelastuslaitoksen johtokunta osaltaan vahvistaisi pelastusjohtajan antaman selvityksen alueen palvelutasosta päättävävä elimenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että pelastusjohtajan antama selvitys edustaa myös pelastuslaitoksen johtokunnan näkemystä asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Liitteet

Oheismateriaali