Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Talousarviomuutos, siirto investointiosaan, Kiukaisten metsäpalokontti

PRIDno-2020-5553

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Kiukaisten asemalla on rakennettu käyttötalousrahoilla metsäpalokonttia. Hanke on selvästi investointihanke, koska kustannukset ylittävät 10.000 euroa ja kontin käyttöikä on yli kolme vuotta. Hankkeeseen on käytetty kuluvana vuonna 12.921,02 euroa ja viime vuonna 3.675,97 euroa.

Vuoden 2020 talousarviossa on vahvistettu erillisvaltuus, jonka mukaan talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Lisäksi talousyksikön päälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja toimialalta toiselle toimialajohtajien yhteisellä suostumuksella. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa kummassakaan tapauksessa muuttua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää esittää Porin kaupungin talous- ja hallintojohtajalle, että Satakunnan pelastuslaitoksen käyttötalousosasta siirrettäisiin määrärahat ja kustannukset investointiosaan Kiukaisten metsäpalokontin osalta, summaltaan 13.000 euroa.

Johtokunta huomauttaa, että jatkossa tulee kaikki investointikohteet esitellä ja hyväksyttää etukäteen johtokunnassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Johtokunta toteaa lisäksi, että pelastuslaitoksen tulee jatkossa kiinnittää paremmin huomioita hankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen valvontaan.

Kokouskäsittely

Puhenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.12 Marvin Peaslyn menettyä ääniyhteyden. Kokous jatkui 19.13 ääniyhteyden palauduttua. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.28 Kimmo Hirvelän menetettyä ääniyhteyden. Kokous jatkui klo 19.30 ääniyhteyden palauduttua.

Kokous kävi asiasta laaja-alaisen ja rakentavan keskustelun pelastuslaitoksen hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja hankintaoikeuksista, sekä käyttötalous- ja investointihankintoja koskevista ohjeistuksista.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos