Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Kari Nummi, kari.nummi@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.