Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Kari Nummi, kari.nummi@pori.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veera Forsbacka ja Birgitta Kause sekä varalle Seija Johansson.

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Birgitta Kause ja Seija Johansson sekä varalle Kimmo Hirvelä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.