Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talous- ja toimintakatsaus syyskuu 2019

PRIDno-2019-2813

Valmistelija

  • Kari Nummi, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa yhdeksän ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 272.000 euroa.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Muut erät ovat suurinpiirtein samalla tasolla kuin vuonna 2018 eli varatut määrärahat eivät tule riittämään. Talousarvio on alamittainen vakiintuneeseen, palvelutason mukaiseen toimintaan.

Poistojen määräraha todennäköisesti riittää.

Näistä yhteenvetona voidaan arvioida, että toiminnasta aiheutuu alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 700.000 euron ylitys. Lisäksi tilinpäätösvaiheessa tulee kikyn mukaisen lomarahaleikkauksen loppuminen, joka aiheuttaa noin 250.000 euron menokirjauksen tulosvaikutteisesti.

Johtokunta päätti elokuun kokouksessa lisätalousarviosta eli 700.000 euron lisälaskutuksesta kunnille. Lisälaskutus tehdään loka- marras- ja joulukuun laskutuksen yhteydessä.

Raporttien pohjalta on tehty ennustetta vuoden 2019 tilinpäätökseksi. Lisätalousarvion eli kuntien lisälaskutuksen jälkeen koko pelastuslaitoksen tulos on muodostumassa talousarvion tavoitteen mukaiseksi eli poistojen ja vyörytyserien jälkeen tulos on lähellä nollaa. Ennusteessa on huomioitu kiky-lomarahaleikkauksen päättyminen, mikä aiheuttaa noin 250.000 euron menokirjauksen henkilöstömenoihin.

Yksityiskohtaisemmin talouden toteutumista kuvaavat liitteenä olevat Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma ja varsinaisen pelastustoimen tuloslaskelma.

Ylityötilanne on hallinnassa ja sitä seurataan tiiviisti. Ylityöraportti on liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.