Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Kari Nummi, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan, hallintopäällikön ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset 12.8. - 10.10.2019.

Seuraava kokous pidetään 3.12.2019. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.