Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 2.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Satakunnan pelastuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2020

PRIDno-2021-831

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen vuoden 2020 toiminta perustui 26.11.2013 § 61 hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen vuosille 2014 - 2017. Johtokunta on kokouksessaan 19.9.2017 § 33 päättänyt jatkaa edellä mainittua päätöstä siihen saakka kuin maakuntahallinto on päättänyt palvelutasosta tai muulla tavalla päättänyt pelastustoimen palveluista. Toimintakertomus on laadittu palvelutasopäätöksen rakenteen mukaisesti ja siinä on arvioitu toiminnan toteutumista palvelutasopäätöksen tavoitteisiin verrattuna.

Esityslistan liitteenä on Satakunnan pelastuslaitoksen vuoden 2020 toimintakertomus. Toimintakertomuksen ovat valmistelleet eri vastuuhenkilöt osaltaan ja siinä esitetään keskeisimmät vuoden 2020 toiminnot ja tunnusluvut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Yhteistoimintasopimuksen 3 §:n mukaisesti johtokunta käsittelee vuoden 2020 toimintakertomuksen ja omasta puolestaan hyväksyy sen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kokouskäsittelyn aikana päätettiin lisätä toimintakertomukseen osio pelastuslaitoksen RPAS-toiminnasta, sekä 10.12. tapahtuneesta Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laitoshätätilanteesta.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat