Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022

PRIDno-2021-4801

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen investointien taso on vuosittain 1 400 000 euroa, joka vastaa käytännössä kirjanpidon poistojen osuutta. Johtokunta käsittelee investointisuunnitelman normaalisti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa hyväksytään syksyllä ennen talousarviovuotta ja toinen osa hyväksytään, kun on saatu päätökset mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, mikä tapahtuu käytännössä johtokunnan kesäkuun kokouksessa.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022 on tarpeen käsitellä alustavasti pelastuslaitoksen johtokunnassa jo ennen kuin Porin kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta, jotta raskaan kaluston investointien osalta voidaan julkistaa ehdolliset tarjouspyynnöt. Pelastuslaitoksen investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen kalenterivuoden kuluessa, erityisesti raskaan pelastuskaluston osalta, on haastavaa pitkien toimitusaikojen johdosta. On myös syytä olettaa, että koronaepidemia tulee edelleen vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan siten, että toimitusajat pitkittyvät aiemmasta. Kun hankintamenettely käynnistetään ehdollisena, pelastuslaitos voi solmia hankintapäätökset kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen saatua lainvoiman.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit. Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa saatavaan rahoitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille. Uusitavan kaluston kiertosuunnitelma on viitteelinen, jota voidaan muuttaa pelastusjohtajan päätöksellä kalustomestarin esityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos, Sarastia Oy, talousyksikkö