Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 26.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2021, syyskuu

PRIDno-2021-1272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Maaliskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menoissa on pientä laskua viime vuoteen. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat lähes samalla tasolla kuin 2020. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 4.283 euroa ja ensihoidossa 379 euroa eli yhteensä 4.662 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena. Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Talous- ja toimintaraportin yhteydessä käytiin keskustelua pelastuslaitoksen talouden ja tilinpäätösten kehittymisestä pidemmällä aikavälillä. Johtokunta kiinnitti huomioita lisäksi pelastuslaitoksen ylitöihin ja niiden syiden selvittämiseen. Johtokunnalle esitettävään pelastuslaitoksen investointien seurantaraporttiin liitetään jatkossa myös hankkeiden euromääräinen kehitys.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat aavistuksen alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on vähän pienempi, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat käytännössä samalla tasolla kuin 2020. Palvelujen ostot ovat suuremmat kuin vuosi sitten, mutta siihen vaikuttaa sopimuspalokuntakorvausten maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman vuosineljänneksen sijaan. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 5.751 euroa ja ensihoidossa 1.041 euroa eli yhteensä 6.791 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala.

Kaupungilla on tavoitteena vähentää 250 henkilötyövuotta kolmena vuotena. Pelastuslaitoksella ei ole tullut lisäkuluja ostopalveluihin tämän takia.

 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin.

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Heinäkuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat vähän alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet 3,4 % viime vuodesta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 6,9 % viime vuoteen verrattuna, mutta siihen vaikuttaa sopimuspalokuntakorvausten maksatuksien muutos kuukausittaiseksi aiemman vuosineljänneksen sijaan. Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat toteutuneet pienempänä kuin viime vuonna. Todennäköisesti näihin on vaikuttanut koronan tuomat rajoitukset mm. harjoitus- ja koulutustoimintaan.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 7.333 euroa ja ensihoidossa 1.602 euroa eli yhteensä 8.935 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala. Sisäministeriö on maksanut koronatukea pelastustoimen hankinnoista 895 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Talouskatsaus merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Veera Forsbacka saapui kokokseen § 30 käsittelyn aikana.

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Varsinaisen pelastustoimen syyskuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että kuluvasta vuodesta tulee ylijäämäinen. Tulot ovat kehittyneet suunnitellusti ja menot ovat vähän alle tasaisen vauhdin. Toiminta on edelleen koronapandemian rajoittamaa.

Omatoimisten maksutuottojen toteutuma on pienempi, kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuntien maksuosuudet kertyvät säännöllisesti ja niiden painoarvo on suuri verrattuna omatoimisiin maksutuottoihin.

Henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,8 % viime vuodesta. Palvelujen ostot ovat kasvaneet 1,7 % viime vuoteen verrattuna. Sopimuspalokuntakorvausten maksatus on tässä kohtaa vertailukelpoinen viime vuoteen. Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden hankinta on kasvanut 1,2 %. Kasvu on maltillinen, vaikka korona vaikeuttaakin vertailtavuutta.

Poistot ovat toteutuneet pienempinä kuin mihin on talousarviossa varauduttu, mutta kun vuoden 2020 investoinnit saadaan valmiiksi, niin tilanne tulee korjautumaan. Kaupungin sisäiset- eli vyörytyserät ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ylityötilanne on hallinnassa. Korona on aiheuttanut jonkin verran ylitöitä.

Koronasta on kuluvana vuotena aiheutunut lisäkuluja pelastustoimessa 8.601 euroa ja ensihoidossa 1.753 euroa eli yhteensä 10.354 euroa. Ensihoidon kustannukset maksaa Satasairaala. Sisäministeriö on maksanut koronatukea pelastustoimen hankinnoista 895 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Johtokunta merkitsi talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat