Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Satakunnan pelastuslaitoksen talouden kuukausiraportointi 2020

PRIDno-2020-1862

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Kari Nummi, controller, talousyksikkö, kari.nummi@pori.fi

Perustelut

Huhtikuun lopun talouden toteutuman perusteella näyttää siltä, että talousarviossa tullaan pysymään, mikäli mitään yllättävää ei tapahdu.

Omatoimisten maksutuottojen kehitys on talousarvion mukainen, mikä on epidemian aikana jopa yllättävän hyvä. Asiaa voi selittää talousarvion vaatimaton odotus näille tuloille. Talousarvion toteutuma on tulopuolella talousarvion mukainen.

Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena linjassa. Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet ovat molemmat toteutuneet vähän alle tasaisen kulutuksen vauhdin. Myös poistot ovat alle tasaisen vauhdin.

Kokonaisuutena varsinaisen pelastustoiminnan talous näyttäisi pysyvän talousarviossa.

Ensihoidon talous on hallinnassa ja tasapainossa.

Koronapandemian vaikutusta ei ole vielä nähtävissä talouden toteutumassa. Koronan vaikutus pelastuslaitoksen talouteen riippuu täysin siitä, kuinka laajaksi pandemia kehittyy. Mikäli operatiivista henkilöstöä sairastuu paljon ja toimintaa ei kyetä sopeuttamaan, niin työvuorojen teettäminen ylitöinä tulee tuottamaan suuria kustannuksia. Jos pandemia rauhoittuu eikä toista aaltoa tule, niin pandemian vaikutukset jäävät vähäiseksi.

Koronasta on tähän mennessä aiheutunut lisäkuluja noin 17.000 euroa. Osa tästä on ensihoidon menoja ja Satasairaala maksaa ne.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat