Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Veijo Puhjo ja Matti Arvo sekä varalle Veera Forsbacka.

 

 

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veijo Puhjo ja Marvin Peasley sekä varalle Veera Forsbacka.   


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.