Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Talous- ja toimintakatsaus, heinäkuu 2019

PRIDno-2019-2813

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa neljän ensimmäisen kuukauden ylijäämäksi n. 246.000 €. Ylijäämä johtuu siitä, että sopimuspalokuntakorvaukset maksetaan neljässä erässä ja seuraava erä maksetaan toukokuussa. Sen jälkeen tulos on taas alijäämäinen.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Kesän aikana joudutaan käyttämään sijaisia ja näin kesällä palkkamenot ovat suuremmat kuin keväällä. Palvelujen ostot ovat pienemmät kuin 2018, mutta se selittyy sopimuspalokuntakorvausten erilaisella maksatuksella. Aineet, tarvikkeet, tavarat kulutus on ollut 7,6 % suurempaa kuin viime vuonna.

Poistojen kertyminen on tasaantunut ja on mahdollista, että määräraha riittää.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Talouskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Varsinaisen pelastustoimen sisältävä Satakunnan pelastuslaitoksen tuloslaskelma osoittaa seitsemän ensimmäisen kuukauden alijäämäksi n. 93.000 euroa. Tästä summasta tavallaan puuttuu yhden kuukauden sopimuskorvaukset, koska ne maksetaan neljässä erässä ja seuraava erä maksetaan elokuussa. Laskennallisesti yhden kuukauden erä on noin 250.000 euroa.

Todennäköisesti palkkamäärärahat riittävät. Muut erät ovat suurinpiirtein samalla tasolla kuin vuonna 2018 eli määrärahat eivät tule riittämään. Talousarvio on alamittainen vakiintuneeseen, palvelutason mukaiseen toimintaan.

Poistojen määräraha todennäköisesti riittää.

Näistä yhteenvetona voidaan arvioida, että toiminnasta aiheutuu nykyiseen talousarvioon nähden noin 700.000 euron ylitys. Lisäksi tilinpäätösvaiheessa tulee Kikyn mukaisen lomarahaleikkauksen loppuminen, joka aiheuttaa noin 250.000 euron menokirjauksen tulosvaikutteisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Talouskatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Korjattiin sopimuspalokuntien yhden kuukauden maksuerä 250.000 euroksi.

Tiedoksi

Satakunnan kunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.