Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Kari Nummi, hallintopäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos, kari.nummi@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastusjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pelastusjohtajan ja aluepalopäälliköiden viranhaltijapäätökset ajalta 27.5. - 11.8.2019.

Johtokunnan seuraava kokous pidetään 22.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Pelastusjohtaja piti ajankohtaiskatsauksen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.