Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Aluepalopäällikön viransijaisuus

PRIDno-2020-540

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Porin toimialueen aluepalopäällikkö on virkavapaalla 1.1.2020 - 31.12.2020 toimien hallintopäällikön tehtävässä. Aluepalopäällikön viransijaisuus oli haettavana pelastuslaitoksen sisäisessä haussa 7.2.2020 mennessä. Tehtävään haki kuusi (6) henkilöä, jotka kaikki täyttivät tehtävässä edellytetyt kelpoisuusvaatimukset. Pelastuspäällikkö Leppäkoski ja hallintopäällikkö Ekberg haastattelivat kaikki tehtävää hakeneet.

Koulutuksen, tehtävää tukevan työkokemuksen sekä haastattelun perusteella saadun kokonaisarvion perusteella tehtävään esitetään aluepalomestari Antti Halmelaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta valitsee Porin toimialueen aluepalopäällikön viransijaiseksi ajalle 1.4.2020 - 31.12.2020 aluepalomestari Antti Halmelan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstöasiantuntija