Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 3.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Johtokunnan sihteerin varahenkilö

PRIDno-2020-1001

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta on kokouksessaan 5.3.2019 § 3 nimennyt johtokunnan sihteerin varahenkilöksi johdon assistentti Jenni Koskialhon. Jenni Koskialho siirtyi 1.3.2020 kaupungin HR-yksikön palvelukseen, jonka johdosta johtokunnan sihteerin varahenkilö tulee nimetä uudelleen. Olisi parempi, että sihteerin tehtävät on sidottu tehtäväkuvaukseen eikä henkilöön. Sen takia on perusteltua, että pelastuslaitoksen johtokunnan sihteerin varahenkilöksi määritellään pelastuslaitoksen johdon assistentti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta päättää, että johtokunnan sihteerin varahenkilönä toimii jatkossa pelastuslaitoksen johdon assistentti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitoksen johdon assistentti